Menighedsrådsmøderne  holdes i Konfirmandstuen ved kirkekontoret.

Møderne holdes 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.00 - dog ingen møder i juni, juli og december.

For dagsordner og referater: Se under dagsordner og referater.